Air Libre Brussel


Air Libre, het actiecomité dat ijvert voor het stopzetten van nachtvluchten over de deelgemeenten van Brussel, heeft 10 overtredingen op de geluidsnormen laten vaststellen. De rechtbank stelde op 10 mei dat de actiegroep per overtreding 5’000 euro schadevergoeding kan eisen van de Belgische overheid.

Minister Landuyt weigert zich echter neer te leggen bij deze beslissing en “denkt er zelfs niet aan deze dwangsommen te betalen”.

Na een tijdje surfen en zoeken op de site van Air Libre, heb ik nog altijd niet gevonden waarvoor dit geld gebruikt zal worden. Ik vind dit immers een belangrijke kwestie, gezien het hier over mij geld gaat.

Ik zie in wezen 2 klachten:

1. De geluidshinder
De geluidshinder. Dit is natuurlijk begrijpelijk. Een vliegtuig maakt nu eenmaal behoorlijk wat lawaai en op lage hoogtes kan dit een behoorlijke verstoring van de nachtrust betekenen. Anderzijds kan men natuurlijk stellen dat luchthaven Zaventem reeds in 1956 gebouwd werd. Ondertussen waren er al meerdere luchthavens in Brussel en was er dus al sprake van een heuse “luchthavenstad”. Sommige bewoners van de huidige 19 deelgemeenten die “geteisterd worden door de luchthaven” wonen daar natuurlijk al zo lang, maar dit kan denk ik niet gelden voor de overgrote meerderheid.

Om op hetzelfde punt verder te gaan: De Luchthaven zorgde voor een daling van de grondprijzen. Dit heeft sommige mensen ertoe aangezet in de rand te komen wonen. Dit is wat ik noem “eigen schuld, dikke bult”. Wat is de volgende stap? Naast de E40 gaan wonen en de staat aanklagen wegens nachtlawaai?

2. De Veiligheid
Kennelijk is er ook een grote angst voor neerstortende vliegtuigen. Hier zou ik natuurlijk met een heleboel grafiekjes en statistieken kunnen afkomen, maar we blijven bij de essentie: het leven houdt nu eenmaal risico’s in. De laatste grote vliegtuigcrash in België dateert van 1997… Het was een stuntvliegtuig dat ondersteboven vloog. De laatste ramp met een passagiersvliegtuig dateert dan weer van 1971 (Aarsele)… Het lijkt me dat er meer kans is dat er een camion door je gevel rijdt.

Tot Slot
Bij deze wil ik graag een dwangsom eisen aan de Lijn. Hun regelmatig passerende bussen zorgen voor een irriterende trilling door heel het huis. Ook wil ik het departement voor Defensie aansporen hun 21 juli optochten te staken. Het herhaaldelijk overvliegen van straaljagers en bommenwerpers is een behoorlijke domper op de barbequevreugde.

Reacties zijn altijd welkom.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *