Month: September 2006

  • Feit na feit ontkracht

    Feiten zijn mietjes! Indien dit voor iemand niet duidelijk is, laat me dan enkele voorbeeldjes geven: Plat! De wereld is plat; een door iedereen aanvaard feit (voor Columbus dit feit op een brutale wijze ontkrachte waarna de helft van de wereld hem verachtte) Ik ben van mening dat het ontkrachten van algemeen aangenomen feiten een…